Web Tasarım Ankara

MUTLU VE BAŞARILI BİR GELECEĞİN TEMELİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLE ATILIR

Ankara anaokulu ve okul öncesi eğitim dünyasında Rehber anaokulu ile yeni bir dönem başlıyor... Okul öncesi dönem beyin gelişiminin en yoğun ve hızlı olduğu dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Rehber Anaokulu Ankara olarak çocuğunuzun bu dönemde her anının ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Çocuğun sağlıklı bir beyin gelişimine sahip olabilmesi için okul öncesi dönem boyunca sağlıklı beslenmesi, zengin uyarıcı bir çevre içinde bulunması ve çocuğa yeni öğrenme fırsatlarının sunulması gerekmektedir. Çevre, uyaranlar bakımından ne kadar zengin olursa çocuk o kadar hızlı gelişir ve öğrenir.

Erken yaşam deneyimleri çocuğun okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair geliştireceği tutumları belirler ve okul başarısını etkiler. Okul öncesi dönemde olumlu deneyimler yaşayan çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair olumlu tutumlar geliştirir. 

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür.

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar, gelecekteki yaşamlarında başarılı ve mutlu olabilmeleri için kaçınılmaz olan;  paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. 

Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. 

Anaokullarında oluşturulan uygun fiziksel ve sosyal çevre şartlarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. 

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluştururlar.

  • Saygı, sevgi,
  • Paylaşma, iş bölümü,
  • Sorumluluk
  • Sosyal çevre oluşturmada

çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortam okul öncesi eğitim kurumlarıdır.

Bilindiği gibi, 3 - 6 yaş arası dönem çocukta pek çok gelişimsel değişmenin yaşandığı yıllardır. Normal gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında pek çok motor becerilerini kazanmış, çeşitli fiziksel becerilerini kullanmaya başlamıştır. Normal ve sağlıklı motor gelişimin en uygun ortamı anaokullarıdır.

Okul öncesi eğitim döneminde bilişsel gelişim açısından çocuk, fiziksel ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun bir bilgi birikimi oluşturmaya ve çevresinde gelişen olayları anlamaya başlar. Sağlıklı bilişsel gelişim için okul öncesi eğitim, anaokulu eğitimi kaçınılmazdır.

Okul öncesi eğitim yılları çocuğun soyut düşünme becerisinin henüz tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm etkinliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. Çocuğumuzu bu dönemde okul öncesi eğitimden mahrum bırakmamalıyız.

Okul öncesi eğitim yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı iletişime dayalı konuşma ve dinleme becerilerini geliştirici etkinliklerin ağır bastığı yıllardır. 

Özetle; 

  • Çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir. Sağlıklı bir zeka gelişimi için okul öncesi eğitim, anaokulu eğitimi,
  • Çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular okul öncesi eğitim döneminde gelişir. Sağlam bir kişilik örüntüsü için anaokulu eğitimi, anaokulu eğitimi,
  • Çocuklar toplumsal uyum becerilerini ve kendine güven duygusunu okul öncesi dönemde kazanırlar. Sağlıklı bir sosyal ve toplumsal uyum becerisi için anaokulu eğitimi, anaokulu eğitimi,
  • Çocuklar ana dillerini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini okul öncesi  dönemde kazanırlar. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya bu dönemde başlar. İnsan ilişkilerindeki başarı için okul öncesi eğitim, anaokulu eğitimi,
  • Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları arası, yani anaokulu yaşlarıdır. Çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirebilmeleri için okul öncesi eğitim, anaokulu eğitimi,
  • Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim, anaokulu eğitimi,

Kısaca sağlıklı ve başarılı bir gelecek için okul öncesi eğitim, anaokulu eğitimi gerekli ve zorunludur. 

Aydınlık bir gelecek için çocuklarımızı okul öncesi eğitimden mahrum bırakmamalıyız.

 

Fotoğraflar
 
Sorular


Ankara Anaokulu Ayşe Akalın 21.08.2017
Merhaba, Ankara içi anaokulu servisleriniz var mı? Varsa hangi semtlere servisiniz mevcuttur?
Cevap MEHMET ÖZTÜRK 21.08.2017

Merhabalar,

Okulumuz Etlik Mahallesi Ayvalı Caddesinde bulunuyor. Yakın çevremize (takriben 10 km. yarıçaplı) servisimi mevcuttur.

 

 

Yorumlar


Ankara Anaokulu
 
kaç yas grubu için hizmet veriyorsunuz? 3-6 Yaş grubu için hizmet veriyoruz.Tarih: 11.06.2018 Yazar: Ayşegül