Web Tasarım Ankara

 • Günlük becerilerin çocuğun yaşam biçimi haline getirilmesi sağlanır.

 • Çocuklara kendi davranışını ve davranışlarının sonuçlarını sorgulayabilecek öz denetim kazandırılır.

 • Eğitimde çocukların gelişim özellikleri ve ihtiyaçları esas alınır.

 • Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimi bir bütün olarak ele alınır.

 • İlkokula sorunsuz devam edebilecek beceriler kazandırılır.

 • Çocuğun gelişim düzeyine göre demokratik eğitim ortamları oluşturulur.

 • Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına gereken özen gösterilir.

 • Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenir.

 • Gerçek yaşam alanlarında deneyerek öğrenmesine fırsat verilir.

 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.

 • Rehberlik hizmetleri ile öğrenme öğretme süreci bütünleştirilir.

 • Çocuğun gelişimi ve değerlendirilmesi bireyseldir. Değerlendirme sonuçları çocuğun bireysel gelişimi için kullanılır.