Web Tasarım Ankara

REHBER Anaokulunda sosyal etkinlikler günlük beceriler, temel beceriler, düşünme becerileri, duygu yönetimi, bilinç yapısı ve değerler eğitimi kazanımları ile ilişkili olarak yürütülür.

Sosyal etkinlikler çerçevesinde çocukların kazandığı bazı davranış ve beceriler şunlardır.

 • Başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Maddi ve manevi görevlerini yerine getirir.
 • Kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkar.
 • Eylem ve davranışlarının, başkaları üzerindeki sonuçlarını üstlenir.
 • Ulaşılmak istediği amaç ve hedefler için inanç, irade ve kararlılık gösterir.
 • Sıkıntı ve zorluklarla mücadele eder.
 • Beklenmeyen durumlara karşı önceden hazırlıklı olur.
 • Kendini tanır.
 • Bireysel hedeflerini belirler.
 • Yeteneklerini geliştirir.
 • Çevreyi korur.
 • Kendine güven duyar.
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinir.
 • Zamanını etkin ve verimli değerlendirir.
 • İsraftan kaçınır ve tutumludur.
 • Bireysel farklılıklara saygılı olur.
 • Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılar.
 • Aldığı görev ve sorumluluğu istekle yerine getirir.